Categorie archief: Activiteiten

Studieavond met ds. Oscar Lohuis over “Tekenen van de aanstaande wederkomst”

Op donderdag 7 februari is er in Deventer een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Tekenen van de aanstaande wederkomst. De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum van Vlotenhof, Johan van Vlotenlaan 85 in Deventer. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Tekenen van de aanstaande wederkomst

Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven.

Achtergrond spreker
Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Ds. Oscar Lohuis
Ds. Oscar Lohuis

Kerst met de Koning!

Op Keizerslanden Deventer zijn er bij De Koningskerk op 24 en 25 december verschillende activiteiten rondom Kerst. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. De 24e is er vanaf 17u een Lichtjestocht met Levende Kerststal. Op het plein van de kerk is iets warms te drinken bij de gezelligheid van een vuurkorf. Om 19u en om 21.30 is er een Kerstnachtdienst. Op 1e Kerstdag de 25e is er om 10u een feestelijke Kerstdienst met als thema Licht.

Adres: Koningskerk, Mariënburghstraat 4 in Deventer

24 december
17:00 uur – Lichtjestocht in de buurt
19:00 uur – Kerstnachtdienst I (in bijzonder geschikt voor gezinnen)
21:30 uur – Kerstnachtdienst II

25 december
10:00 uur – Gemeentekerstviering thema Licht

Proef een kerkdienst in de Koningskerk

De Koningskerk doet mee aan de Kerkproeverij 2018. Ben je niet bekend met de kerk, maar zou je best eens willen weten waar het over gaat? Ben je al lang niet meer in de kerk geweest, maar zou je toch wel…? Elke zondag staan de kerkdeuren open. Maar op 16 september is er een speciale gelegenheid om (opnieuw) te proeven wat er in de kerk gebeurt.

Tijdens en tussen de diensten op 16 september zullen de deuren open blijven. Er zal meer uitleg gegeven worden over de onderdelen van de liturgie. De ‘preken’ gaan over het thema ‘Is er meer?’. Korte meditaties zullen afgewisseld worden met zang, zodat mensen die halverwege binnenlopen makkelijk kunnen aanhaken. Voor de middagdienst is een gospelkoor uitgenodigd.

In dezelfde tijd begint er een Alpha-cursus met dit thema, voor hen die meer willen weten over het christelijk geloof.

16 september 2018, 10.00 en 16.30 uur, Koningskerk, Mariënburghstraat 4 Deventer.

Anglican Choral Evensong in de Abdijkerk van Klooster Nieuw Sion

Ook in 2018 organiseert St. Mary´s Anglican Church Choral Evensong services in de Abdijkerk van Klooster Nieuw Sion.

Een Choral Evensong is een kerkdienst in de Anglicaanse Kerk die plaatsvindt in de late middag of avond. De Choral Evensong wortelt in de monastieke traditie en kan tot op zekere hoogte worden gezien als het equivalent van de vespers in de Rooms-Katholieke kerk en in – steeds meer – protestantse kerken.

De eerstvolgende Choral Evensong is op zondag 24 juni aanstaande om 19.30 uur; de kerkdeuren gaan om 18.30 uur open.

Het koor Capella Arnhem onder leiding van Jan van Dijk is – net als in 2017 – opnieuw het koor dat een grote bijdrage levert aan de eerste Choral Evensong service (http://www.capella-arnhem.nl/actueel/nieuwe-article-page-2/).

De volgende Choral Evensong services in de eerste helft van 2018 zullen plaatsvinden op de volgende data:

  • Zondag 22 april, 19.30 uur (NB: dit is derhalve niet de laatste zondag van de maand)
  • Zondag 27 mei, 19.30 uur (NB: deze Choral Evensong service vindt plaats in St. Mary´s Anglican Church (kapel van kasteel Weldam te Markelo, Diepenheimseweg 102, Markelo)
  • Zondag 24 juni, 19.30 uur
  • Zondag 15 juli (NB: deze Choral Evensong service vindt plaats in St. Mary´s Anglican Church (kapel van kasteel Weldam te Markelo, Diepenheimseweg 102, Markelo)

3GK Deventer opent nieuw kerkgebouw voor 1.100 kerkleden!

De drie gereformeerde kerken (3Gk) in Deventer openen zondag 22 april hun nieuwe kerkgebouw “De Koningskerk” met een feestweek.

De samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Deventer ontstond in 2009 en had daarmee de landelijke primeur voor samenwerking tussen deze drie kerken. Met de aankoop, verbouwing en uitbreiding van de voormalige RK Maria Koninginkerk aan het Mariënburghplein hebben 1.100 gemeenteleden weer een echt eigen godshuis: de Koningskerk.

In 2009 ontstond in Deventer de samenwerkingsgemeente van drie genoemde gezindtes. Sindsdien zijn de voormalige kerkgebouwen verkocht en heeft de gemeente de voormalige Maria Koninginkerk aangekocht. Nadat de R.-K. Heilige Lebuinusparochie deze locatie had gesloten, was de kerk beschikbaar als nieuw kerkgebouw voor de gereformeerde gemeenschap. Verschillende ingrepen zijn gedaan om het gebouw geschikt te maken. Daarnaast is er een forse nieuwbouw op de plek van de oude pastorie gerealiseerd om ruimte te bieden aan alle activiteiten buiten de kerkdiensten. Het ontwerp is van de hand van Steven van Kooten uit Ouddorp (Zeeland). Hij heeft veel ervaring met nieuwbouw en restauratie van kerken in heel Nederland. 

Opening met een feestweek

De feestweek is opgebouwd volgens de missie van de gemeente: Christus verheerlijken, Zijn grootheid ontdekken, ontvangen en doorgeven. De week ziet er als volgt uit:

Zondag 22 april – openbare kerkdienst om 10.00 uur, met het thema “Feestvieren voor de Koning”. Na deze kerkdienst zal vanaf circa 11.30 een virtuele bezichtiging van het gebouw plaatsvinden. Om 12.00 uur volgt de officiële opening door het (opnieuw) in werking stellen van de kerkklokken en de sleuteloverdracht van bouwcommissie aan kerkenraad. Deze feestelijke dag gaat om 14.00 uur verder met een openbare praisedienst “Zingen voor de Koning”.

Maandag 23 april – “Zoeken voor de Koning”, geo-cache-event. Enthousiaste geocachers van binnen en buiten de kerk worden uitgenodigd om maandag 23 april 19.00 uur te komen zoeken in en om de kerk.

Dinsdag 24 april – “Creatief & luisteren voor de Koning” waarbij de leden van de 3GK, oud-parochianen van de Maria Koninginkerk, buurtgenoten en overige geïnteresseerden uitgenodigd worden voor  de brei- en haakmiddag van 14.00 tot 16.00 uur door Joke van Keulen-Kiela (www.kiesjekleur.nl).

In de avond vanaf 20.00 uur wordt iedereen uitgenodigd voor de gevarieerde korenavond. De avond varieert van een klassiek mannenkoor tot een hip gospelkoor. Kom en geniet van prachtige zang in een klassieke setting Vanaf 20.00 uur in de kerkzaal.
** gratis toegang, vrijwillige deurcollecte **

Op woensdag 25 april – “Lachen & zingen voor de Koning” met Marcel Zimmer (www.marcelenlydia.nl). Hij geeft een toegankelijk concert voor de basisschooljeugd van 15.00 tot 16.00 uur.
** gratis toegang, vrijwillige deurcollecte crèche voor 0-2 jarigen aanwezig **

Donderdag 26 april – “Delen & spelen voor de Koning” Om 17.00 uur zijn de omwonenden van de Koningskerk en bewoners Ludgerus van harte uitgenodigd voor een maaltijd en een praatje. Graag aanmelden voor 22 april op: www.bit.ly/etenkoningskerk of telefonisch 0570 – 60 70 57. Dan weten wij voor hoeveel eten we moeten zorgen.

Voor de meer dan tien jeugdgroepen uit de gemeente (Follow en FollowNext) wordt de kerkzaal omgebouwd tot Lasergame-arena. Jongeren uit de buurt kunnen hierbij aansluiten.

Op vrijdag 27 april (Koningsdag) – Hét slotstuk: Psalmen voor Nu in concert om 20.00 (www.psalmenvoornu.nl/de-band ), “Psalmen voor de Koning”.
** gratis toegang, vrijwillige deurcollecte **