Categorie archief: Activiteiten

Kom het feest van Kerst meevieren!

Kerst Koningskerk 2018

Ook dit jaar opent de Koningskerk dinsdagavond 24 december haar deuren om Kerst met de Koning te vieren. De Koningskerk (voorheen de Maria Koninginkerk) vormt het authentieke decor voor de twee kerstnachtdiensten, waar zowel mensen uit de buurt, gemeenteleden en andere gasten van harte welkom zijn.

In de vieringen om 19.00 uur en 21.30 uur wordt stilgestaan bij het wonder van Kerst, door middel van kerstliederen, muziek en vertelling. Om 19:00 uur is er extra aandacht voor gezinnen met (jonge) kinderen en om 21:30 uur is er een dienst voor jongeren en volwassenen. Tussen beide diensten is er koffie, limonade en thee. De toegang is gratis, er zal aan het einde gecollecteerd worden voor een lokaal initiatief.

Op eerste kerstdag 25 december viert de gemeente om 10:00 uur het Kerstfeest waarbij iedereen van harte welkom is!

Koningskerk, Mariënburghstraat 4 in Deventer

Gospelkoor His Voice geeft gratis paasconcert

Op zondag 21 april zal Gospelkoor His Voice het stuk ‘Zie het Kruis’ uitvoeren in een kerkdienst van de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV NGK te Deventer. We lezen tijdens de uitvoering over het lijden en sterven van Jezus. De lezing uit het Mattheusevangelie wordt onderbroken door koornummers, samenzang, solo’s, muziek en indrukwekkende momenten van stilte. Sprekende beamerbeelden ondersteunen het geheel. U bent van harte welkom in de Koningskerk aan de Mariënburgstraat 4 in Deventer. De uitvoering duurt 1,5 uur.

Gospelkoor His Voice wil God loven en prijzen met zang en muziek. Op deze wijze willen ze Zijn boodschap doorgeven. Dat doen ze door het verlenen van onze medewerking aan bijvoorbeeld kerkdiensten of diensten bij zorginstellingen. Het koor staat onder leiding van Gerton Woudt en bestaat uit zo’n 45 enthousiaste jongeren tussen de 16 en +50 jaar en is opgedeeld in vier stemmen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Heb je zin om bij His Voice te komen zingen of wil je meer informatie over het concert ga dan naar www.his-voice.nl

Een uitleg van het hele boek Daniël in vier avonden

In het gebouw de Oase zal op de eerste woensdagavond van april, juni en juli en op 8 mei het hele boek behandeld worden door Rob A. van Os, Ph.D.

Er zal ingegaan worden op de historische achtergrond, de structuur van het boek, de apocalyptische hoofdstukken en de betekenis voor nu.

De avonden duren van 20.00 tot 21.30 uur, daarna is er eventueel nog tijd om vragen te stelen. Gratis toegang. Er is wel een collecte.

Opgave bij robvanos@yahoo.com.

Studieavond met ds. Oscar Lohuis over “Tekenen van de aanstaande wederkomst”

Op donderdag 7 februari is er in Deventer een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Tekenen van de aanstaande wederkomst. De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum van Vlotenhof, Johan van Vlotenlaan 85 in Deventer. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Tekenen van de aanstaande wederkomst

Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven.

Achtergrond spreker
Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Ds. Oscar Lohuis
Ds. Oscar Lohuis