Studieavond met ds. Oscar Lohuis over “Tekenen van de aanstaande wederkomst”

Op donderdag 7 februari is er in Deventer een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Tekenen van de aanstaande wederkomst. De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum van Vlotenhof, Johan van Vlotenlaan 85 in Deventer. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Tekenen van de aanstaande wederkomst

Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven.

Achtergrond spreker
Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Ds. Oscar Lohuis
Ds. Oscar Lohuis

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Van 21 tot en met 25 januari 2019 wordt  in Deventer de plaatselijke editie gehouden van de  jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Deze week staat in een gebedstraditie van 150 jaar en wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland in samenwerking met de Raad van Kerken. In Deventer bidden wij al een kleine twintig jaar mee; dit wordt al die jaren gecoördineerd vanuit het interkerkelijke gebedswerk Deventer (“stadsgebed”).

In de agenda hiernaast zijn de exacte data en locaties opgenomen.

Het programma begint elke avond om 19.00 uur  met een inloop, in de meeste gevallen is er met koffie en thee. Om 19.30 uur is er een  korte viering/zangdienst, inclusief een woord uit de bijbel verzorgd door de gastkerk.
Vanaf 20.00 uur is dan de tijd voor gebed; vanaf  20.45 uur gaan we afronden.
Alle avondprogramma’s eindigen om 21.00 uur, met uitzondering van de donderdagavond (rond 22.00 uur). Na afloop is er uiteraard gelegenheid om na te praten. De gebedsmiddag voor kinderen zal op woensdag van 15.00  – 16.00 uur plaatsvinden met een eigen indeling van zang, gesprek en gebed.

Hendrikus de Jager en
Leo Polhuys (Interkerkelijk Gebedswerk Deventer/Stadsgebed)

Kerst met de Koning!

Op Keizerslanden Deventer zijn er bij De Koningskerk op 24 en 25 december verschillende activiteiten rondom Kerst. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. De 24e is er vanaf 17u een Lichtjestocht met Levende Kerststal. Op het plein van de kerk is iets warms te drinken bij de gezelligheid van een vuurkorf. Om 19u en om 21.30 is er een Kerstnachtdienst. Op 1e Kerstdag de 25e is er om 10u een feestelijke Kerstdienst met als thema Licht.

Adres: Koningskerk, Mariënburghstraat 4 in Deventer

24 december
17:00 uur – Lichtjestocht in de buurt
19:00 uur – Kerstnachtdienst I (in bijzonder geschikt voor gezinnen)
21:30 uur – Kerstnachtdienst II

25 december
10:00 uur – Gemeentekerstviering thema Licht

Proef een kerkdienst in de Koningskerk

De Koningskerk doet mee aan de Kerkproeverij 2018. Ben je niet bekend met de kerk, maar zou je best eens willen weten waar het over gaat? Ben je al lang niet meer in de kerk geweest, maar zou je toch wel…? Elke zondag staan de kerkdeuren open. Maar op 16 september is er een speciale gelegenheid om (opnieuw) te proeven wat er in de kerk gebeurt.

Tijdens en tussen de diensten op 16 september zullen de deuren open blijven. Er zal meer uitleg gegeven worden over de onderdelen van de liturgie. De ‘preken’ gaan over het thema ‘Is er meer?’. Korte meditaties zullen afgewisseld worden met zang, zodat mensen die halverwege binnenlopen makkelijk kunnen aanhaken. Voor de middagdienst is een gospelkoor uitgenodigd.

In dezelfde tijd begint er een Alpha-cursus met dit thema, voor hen die meer willen weten over het christelijk geloof.

16 september 2018, 10.00 en 16.30 uur, Koningskerk, Mariënburghstraat 4 Deventer.

Anglican Choral Evensong in de Abdijkerk van Klooster Nieuw Sion

Ook in 2018 organiseert St. Mary´s Anglican Church Choral Evensong services in de Abdijkerk van Klooster Nieuw Sion.

Een Choral Evensong is een kerkdienst in de Anglicaanse Kerk die plaatsvindt in de late middag of avond. De Choral Evensong wortelt in de monastieke traditie en kan tot op zekere hoogte worden gezien als het equivalent van de vespers in de Rooms-Katholieke kerk en in – steeds meer – protestantse kerken.

De eerstvolgende Choral Evensong is op zondag 24 juni aanstaande om 19.30 uur; de kerkdeuren gaan om 18.30 uur open.

Het koor Capella Arnhem onder leiding van Jan van Dijk is – net als in 2017 – opnieuw het koor dat een grote bijdrage levert aan de eerste Choral Evensong service (http://www.capella-arnhem.nl/actueel/nieuwe-article-page-2/).

De volgende Choral Evensong services in de eerste helft van 2018 zullen plaatsvinden op de volgende data:

  • Zondag 22 april, 19.30 uur (NB: dit is derhalve niet de laatste zondag van de maand)
  • Zondag 27 mei, 19.30 uur (NB: deze Choral Evensong service vindt plaats in St. Mary´s Anglican Church (kapel van kasteel Weldam te Markelo, Diepenheimseweg 102, Markelo)
  • Zondag 24 juni, 19.30 uur
  • Zondag 15 juli (NB: deze Choral Evensong service vindt plaats in St. Mary´s Anglican Church (kapel van kasteel Weldam te Markelo, Diepenheimseweg 102, Markelo)