Week van Gebed Deventer 2018

In vijf verschillende kerken in Deventer wordt van 22 tot en met 26 januari de plaatselijke editie gehouden van de landelijke Week van Gebed. Nationaal wordt deze week op tientallen plaatsen in ons land georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Deventer ligt de coördinatie het stadsgebed.

Elke avond worden een paar liederen gezongen, een vertegenwoordiger van de gastkerk verzorgt een korte inleiding en wordt er gebeden aan de hand van het centrale thema Terug naar de Bron en een thema per avond. Deze opzet is nieuw en bedoeld om meer binding te krijgen met wat er in de stad leeft. In het jaar waarin Deventer 1250 jaar bestaat, is het goed om ook in het gebedswerk de link te leggen met de plaatselijke samenleving. Vertegenwoordigers van onder meer (ouderen) zorg,  onderwijs en politiek en bestuur kunnen op de avonden zelf gebedspunten aangeven. De avonden duren steeds van 19.30 -21.00 uur. Vooraf en/of na afloop staan koffie en thee klaar en is er collecte voor dekking van de onkosten. Lees verder

Stadsgebed

Het Stadsgebed is een gebedsinitiatief waarin al sinds 1994 één of tweemaal per maand interkerkelijk wordt gebeden voor Deventer; zijn inwoners; kerken en gemeenten; haar geestelijke leiders; politiek, bestuur; onderwijs, zorg etc. De laatste jaren bestaat deze groep uit een trouwe kern van circa 7 bidders uit verschillende gemeenten, met daaromheen een kleine tien bidders die iets minder regelmatig komen. Al jaren wordt gebeden op iedere tweede en laatste zaterdag van de maand (van 9.30 uur tot circa 11.00 uur; sinds kort in de gebedskelder van De Ontmoeting aan de Nieuwstraat 19-21).

Festival of Nine Lessons and Carols

DIEPENVEEN –  St. Mary´s Anglican Church verzorgt op zaterdag 9 december het inmiddels traditionele jaarlijkse Festival of Nine Lessons and Carols in de Abdijkerk van Nieuw Sion bij Diepenveen. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en de Abdijkerk is geopend vanaf 18.15 uur. 

De ervaring leert dat er veel belangstelling is voor het bijwonen van deze dienst en dat de 275 zitplaatsen in de kerk  snel bezet zijn. Het bekende koor voor Engelse kerkmuziek Anthem uit Zwolle, onder leiding van Ragna Wissink zal een grote bijdrage leveren aan deze dienst (http://www.anthem.nl/). De toegang is vrij, een gift na afloop wordt op prijs gesteld. 

Introductieavond Alpha-cursus

In de Ontmoeting in Deventer wordt dinsdagavond 19 september van 18.00 – 21.30 uur de introductieavond gehouden voor de nieuwe Alpha-cursus.

De cursus bestaat uit tien wekelijkse interactieve en gezellige bijeenkomsten op dinsdagavond. Elke cursus is in De Ontmoeting en begint met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens Alpha gaan de deelnemers samen met anderen op zoek naar de zin van het leven en ontdekken ze wat het christelijk geloof inhoudt. Na het eten en een korte inleiding is er alle ruimte voor eigen vragen en ideeën. Deelname is gratis. Wereldwijd volgden al ruim 27 miljoen mensen een Alpha. Opgave voor de cursus kan via deontmoeting-deventer.nl of via Albert-Jan en Jacqueline Cloo, telefoon: 0570-633921 of email: de.ontmoeting.deventer@gmail.com. De Ontmoeting is te vinden aan de Nieuwstraat 19-21.

De kracht van de verbeelding…

hebben we nodig om het proces van de vrede vol te houden. We hebben de neiging om overal de dreiging van oorlog en de bedreiging van onze vrede en welvaart aan te geven. Een tegenreactie is de positieve benadering: elkaar vertellen hoe goed we het hebben. Beide zijn realiteit, en dat vraagt om een beweging daarboven of daaronder: de verbeelding, de fantasie, het aanhaken bij wat nog niet is, maar wat wel leeft in onze gedachten.

In de Vredesweek (17 – 24 september) zijn er verschillende activiteiten om onze verbeelding te prikkelen. We noemen de vieringen op die zondagen, de stilte kring, de lezingen. Ook de voorstelling van Peter Vermaat over het leven van Franciscus van Assisië is zo’n prikkel. Zowel door de manier waarop hij vertelt en speelt, als door de inhoud, de manier waarop Francesco in dienst van God wil zijn, vredebrenger wil worden.  Franciscus van Assisi (1181 – 1226) is voor velen een bekende naam. Maar wat dreef hem? In een twee uur durende voorstelling (met pauze) brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Francesco leefde in de middeleeuwen, een wonderlijke wereld, met zijn stedenoorlogen en kruistochten, zijn strijd tussen paus en keizer. Hij was een dromer van ridder-idealen en van Vrouwe Armoede. Een idealist die vrede wilde brengen in het bezette Jeruzalem. Dank zij zijn persoonlijkheid wist hij door te dringen tot de Sultan. Was hij een dwaas, een revolutionair, of niets van dat al…? Zoveel mogelijk trouw aan de historie vertelt Peter Vermaat over Francesco, een door en door middeleeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt.

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook: www.petervermaat.nl

De Raad van Kerken  van Deventer en omstreken nodigt u graag uit:

Waar:   Titus Brandsma Huis (achter station Deventer-Colmschate) Colmschate

Wanneer: Donderdag 21 september 2017 om 20.00 uur

Voor wie: Voorstelling voor volwassenen

Prijs:        €5.-  incl koffie/thee

Het Kruispunt Diaconaal Deventer

Barmhartigheid en gerechtigheid

In Kruispunt Diaconaal Deventer werken geloofsgemeenschappen van Deventer samen aan de opdracht en het visioen van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid. De waardigheid van de mens – als schepsel en beelddrager van God – is daarin de kern. Vanuit dit geloof zet het Kruispunt zich in voor de zorgen en noden van mensen in kwetsbare posities.

Stem

De betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt wil de stem van deze mensen versterken richting overheden en organisaties en wil kritisch participeren in overlegsituaties over werk, zorg en welzijn.

Schakel

Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten door structurele noden en zorgelijke tendensen te signaleren en hun activiteiten zichtbaar te maken voor elkaar en voor Deventer.

Brug

Daarnaast slaat het Kruispunt een brug tussen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale overheid en de Deventer samenleving. Namens de diaconieën van de geloofsgemeenschappen is het Kruispunt gesprekspartner van de gemeente en van andere professionele- en vrijwilligersorganisaties.